POLÍTICA DE PRIVACIDAD

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), l’informem que: La visita d’aquest lloc web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, però durant la visita es podrien sol·licitar dades de caràcter personal a través de formularis, aquests serien a conseqüència de la seva voluntat de demanar informacióregistrar com a usuari, realitzar una comanda dels nostres productes, o bé per contactar per rebre informació sobre els productes prestats per CAMPING PUIGSAGORDI bé a través dels formularis disponibles, o bé a través d’un missatge de correu electrònic. No obstant això, no proporcionar les dades marcades com a obligatòries impedirà que li puguem donar resposta a la seva sol·licitud. En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part de el mateix tractament la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d’extrems indicats en aquesta Política de Privacitat .

L’Usuari que envia l’ informació a Einesperaprendre és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant CAMPING PUIGSAGORDI de qualsevol responsabilitat a l’respecte.

PLUGINS SOCIALS.

El nostre Website utilitza connectors de diferents xarxes socials. Amb ajuda d’aquests connectors, pots, per exemple, compartir continguts o recomanar productes a altres persones. El contingut del connector és transmès directament per la xarxa social al teu navegador i aquest ho integra en la pàgina web. Els connectors poden tornar a desactivar amb un sol clic.

Mitjançant la integració dels connectors, la xarxa social rep informació de què has accedit a la corresponent pàgina del nostre lloc web. Si has iniciat una sessió amb la xarxa social, llavors aquesta podrà associar la visita al teu compte. Si interactues amb els connectors, per exemple, accionant el botó “m’agrada” de Facebook o fas un comentari, el teu navegador transmetrà la corresponent informació directament a la xarxa social i s’emmagatzemarà allà.

Si vols més informació sobre la finalitat i l’abast de la recollida de dades i de el posterior processament i utilització de les dades per part de les xarxes socials, així com sobre els seus drets i les possibilitats de configuració a l’efecte de protegir la teva privadesa, la podràs obtenir a les polítiques de protecció de dades de les respectives xarxes socials o pàgines web.

Si no vols que les xarxes socials recopilin informació sobre tu a través del nostre lloc web, has de finalitzar la sessió en aquestes xarxes socials abans de visitar el nostre lloc web.

Tot i que no estiguis registrat en les xarxes socials, poden enviar-dades a aquestes xarxes des de les pàgines web amb connectors socials actius. Mitjançant un connector actiu, en cada visita de la pàgina web, s’activa una galeta amb un identificador. Atès que en cada connexió amb un servidor de xarxa teu navegador envia aquesta galeta sense consultar, la xarxa social podria elaborar un perfil sobre les pàgines web que ha visitat l’usuari corresponent a l’identificador.

També seria perfectament possible que aquest identificador pogués associar-se més tard a una persona, per exemple, al registrar-se en la xarxa social en un moment posterior.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari (Client) accepta proporcionar informació completa i correcta en tots els nostres formularis.

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament de les seves dades  Identidad: ANTONI SAGALES BRUGUERA (CAMPING PUIGSAGORDI)

NIF: 38161461E  Dirección: CTRA. BANYERES S/N – 08540 – CENTELLES (BARCELONA)

Teléfono: 938811180  Correo electrónico: info@campingpuigsagordi.com

Finalitat amb què tractem les seves dades
En CAMPING PUIGSAGORDI tractem l’ informació que ens faciliten les persones interessades (Usuaris d’aquest lloc web) per tal de:
1-Donar resposta a les seves sol·licituds formulades a través dels nostres formularis o bé per qualsevol altre mitjà de contacte disponible a la pàgina web.
2-Permetre a l’empresa realitzar enquestes sobre la satisfacció de client relacionades amb la qualitat dels serveis de l’empresa d’acord amb l’interès legítim de la mateixa.
3-La tramesa de comunicacions comercials, així com l’enviament de publicitat sobre productes i serveis de l’empresa, o la realització d’investigacions de mercat ( “Màrqueting”); (Sota el seu consentiment)
Les Dades podran processar-se en còpia impresa, per mitjans automàtics o electrònics, inclosos per correu postal o electrònic, telèfon (per exemple, trucades telefòniques automàtiques, SMS, MMS), fax i qualsevol altre mitjà (per exemple, llocs web, aplicacions mòbils) .

Legitimació per al tractament de les seves dades
La Legitimació està basada en l’interès legítim en els casos de permetre a l’empresa realitzar enquestes sobre la satisfacció de client.  Així com pel consentiment que se li demana, i que vostè ens atorga explícitament amb l’acceptació de les caselles disponibles a l’apartat “accepto política privacitat” disponibles en els formularis habilitats en aquest lloc web en els casos de: Donar resposta a les seves sol·licituds formulades i la tramesa de comunicacions comercials, així com l’enviament de publicitat sobre productes i serveis de l’empresa, o la realització d’investigacions de mercat ( “Màrqueting”).

Temps de conservació de les seves dades
Les dades proporcionades en el contingut de la satisfacció de client seran conservats per l’empresa pel període que es consideri estrictament necessari per complir aquests propòsits, respectant en tot cas els terminis legals que exigeix ​​la legislació aplicable, l’ responsable del tractament pot continuar conservant per un període més llarg, i segons sigui necessari per protegir els interessos de la mateixa en relació amb la responsabilitat pròpia.

Les dades facilitades per sol·licitar una reserva seran conservades per l'empresa fins a la formalització definitiva del servei sol·licitat a les instal·lacions de la mateixa. En cas de ser cancel·lada la reserva les dades proporcionades per a aquesta finalitat seran suprimides en un període no superior a 15 dies.

Les dades amb finalitats de Màrqueting i Elaboració de Perfils seran conservades per l'empresa des del moment que vosté va donar el consentiment fins al moment que el revoqui. Un cop el consentiment sigui revocat les dades no seran més utilitzades per a aquestes finalitats.

Decisions
No es prendran decisions automatitzades.

Destinataris
Les Dades poden ser comunicades a tercers per complir amb obligacions legals, a autoritats i organismes públics, així com a organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable en qualitat d’encarregats de tractament degudament acreditats i autoritzats.

Drets
Pot exercir els següents drets: 1. dret d’accés, significa: dret a obtenir de l’empresa si les seves dades estan sent tractats i, si escau, tenir accés a ells;

2. dret a rectificació i dret a esborrar, vol dir: dret a obtenir la rectificació de dades inexactes i / o incomplets, així com l’esborrat de les dades quan la sol·licitud sigui legítima;

3. dret a la restricció del tractament, vol dir: dret a sol·licitar la suspensió del tractament quan la sol·licitud sigui legítima (oblit);

4. dret a la portabilitat de les dades, significa: dret a obtenir les dades en un format estructurat, comunament utilitzat i llegible, així com dret a transferir les dades a altres responsables en un format electrònic;

5. dret a oposar-se, vol dir: dret a oposar-se a el tractament de dades quan la sol·licitud sigui legítima, fins i tot quan les dades es processen per Màrqueting o Elaboració de Perfils, si escau.

Així mateix, pot sol·licitar-nos Informació addicional sobre el tractament de les seves dades o bé, si considera que no h ‘obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. www.agpd.es